سرنگونی یک پهپاد در آسمان ریف شمالی قنیطره

قنیطره –سانا

مقامات زیر ربط  یک فروند پهپاد مجهز به بمب های خوشه ای را که بر فراز جبل الشیخ در حومه شمالی قنیطره به پرواز درآمده بود، سرنگون کردند.

یک منبع میدانی گفت که مقامات زیر ربط در استان قنیطره پهپاد مذکور را که از جهت غرب به سمت شرق بر فراز شهرک عرنه در جبل الشیخ در حومه جنوبی غربی در پرواز بود، رصد و آن را سرنگون کردند.

ان منبع افزود: پس از رهگیری این پهپاد و جداسازی اجزای آن توسط تیم فنی ویژه مشخص شد که پهپاد مذکور مجهز به بمب‌های خوشه‌ای و همچنین ماده انفجاری سی‌فور (C 4) بود  تا از خنثی سازی و افشای اسرار آن  جلوگیری شود.