کشف تسلیحات به جای مانده از تروریست ها در روستاها و شهرک های حومه حماه

حومه حماه -سانا

مقامات ذیر ربط هنگام پاکسازی منطقه روستاها و شهرک های الکرکات و مورک و التوینی در ریف شمالی حماه  اسلحه و مهمات را کشف کردند.

منبع نظامی  به خبرنگار سانا گفت که در راستای تکمیل عملیات پاکسازی مناطقی که از لوث تروریسم توسط ارتش عربی سوریه آزاد شده اند، مقامات ذیربط تسلیحات سنگین و سبک، مهمات، به جا مانده از تروریست‌ها را  روستاها و شهرک های الکرکات و مورک و التوینی در ریف شمالی حماه  کشف کردند.

این منبع افزود : این تسلیحات و مهمات شامل تفنگ جنگی، خمپاره‌ها آر بی جی، مسلسل‌ها سبک و نیز مقادیر زیادی از مهمات مختلف است.