فلسطینیان برای جمعه “اردوگاه‌های لبنان” آماده می‌شوند

قدس اشغالی –سانا

مردم تحت محاصره نوار غزه امروز خود را برای شرکت در هفتاد و پنجمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت باعنوان “اردوگاه‌های لبنان” آماده می‌کنند.

کمیته عالی راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره همچنین از قشرهای مختلف مردم فلسطین خواست جمعه حضور گسترده ای در راهپیمایی “جمعه اردوگاه های لبنان” همزمان با سالروز کشتار صبرا و شتیلا برای تاکید بر حمایت از حقوق فلسطینیان مقیم لبنان تا بازگشت آنها به سرزمینشان داشته باشند..

این تظاهرات از مارس سال گذشته آغاز شده و تاکنون طی آن بیش از 310 فلسطینی شهید و 30 هزار نفر دیگر هم مجروح شدند.