تصويب پیش نویس دو قانون متعلق به شورای دولت در نشست امروز پارلمان کشورمان

دمشق – سانا

پارلمان کشورمان امروز با تشکیل پنجمین اجلاس از یازدهمین دور عادی خود به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان پیش نویس دو قانون متعلق به شورای دولت و پیشنویس طرح اصلاح سه توافق وام متعلق به پروژه های توسعه روستایی را به تصویب رساند.

در این نشست قاضی هشام الشعار وزیر دادگستری کشورمان و مهندس احمد القادری وزیر کشاورزی و اصلاح اراضی و عبد الله عبد الله وزیر امور پارلمان حضور داشتند.

غیاث