پرداخت وام شبکه های آبیاری نوین به کشاورزان لاذقیه از سرگرفته شد

لاذقيه – سانا

پروژه ملی آبیاری نوین میکانیزم و شرایط اعطای وام شبکه های آبیاری به کشاورزان را اعلام کرد.

مدیر شعبه پروژه آبیاری نوین در لاذقیه به اهمیت از سرگریری پرداخت وام شبکه های آبیاری نوین به کشاورزان اشاره و اعلام کرد: با استفاده از شبکه های آبیاری نوین می توانیم مقدار قابل ‌توجهی از آب صرفه ‌جویی کنیم.

وی اعلام کرد: کشاورزان برای دریافت این وام می توانند با مراجعه به استانداری نسبت به ارائه درخواست خود اقدام کنند.

وی افزود: کشاورزان باید 50 درصد از قیمت شبکه آبیاری بپردازند و می توانند مابقی به صورت تسهیلات تا 5 ساله پرداخت کنند.