حضور 150 ناشر سوری در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی دمشق

حضور 150 ناشر سوری در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی دمشق