شرکت کابلهای دمشق با تولید 1200 نوع کابل نیاز های بازار محلی را پوشش داده است

دمشق – سانا

شرکت عمومی تولید کابل های دمشق بیش از 1200 نوع از کابل‌های ایزوله را تولید کرده‌است که از مس، آلومینیوم و فولاد ساخته شده‌ اند​.

عبد القادر القدور مدیر عامل شرکت عمومی تولید کابل های دمشق با اشاره به کیفیت بالای تولید این شرکت و شهرت خوب آن در بازارهای محلی و بازارههای کشورهای همسایه افزود: این شرکت تعداد زیادی از انبارها ندارد چون به معمولا محصولات این شرکت بلافاصله به فروش می رسد.

 وی بیان کرد: از آغاز سال جاری تا تا پایان ماه اوت گذشته 3550 تن کابل را به ارزش 518ر11 میلیارد لیر سوریه فروخت.

عبد القادر القدور گفت: شرکت عمومی تولید کابل های دمشق با تولید کابلها در داخل کشور مقادیر زیادی از ارز صرفه جویی و زمینه اشتغال صد ها نفر را فراهم کرده است.

شرکت عمومی تولید کابل های دمشق در هشت ماه اول سال جاری حدود 3،650 تن از انواع مختلف کابل را به ارزشی 843ر11 میلیارد لیر تولید کرده‌ است​.

غیاث جاویش