یک سایت چک: لاذقیه شاهد فعالیت های گردشگری چشم گیر است

پراگ-سانا

سایت الکترونیک چک “نوگینی” منتشر کرد که شهر لاذقیه شاهد فعالیت های گردشگری چشم گیر است.

الکس شفامبیرک یک خبرنگار در این سایت که هفته گذشته از سوریه بازدید کرد، با اشاره به طرح های گردشگری در این منطقه گزارش داد: تمام نقاط گردشگری در این شهر فعال است.

این گزارش شامل تصاویری از شهر ساحلی لاذقیه و ویدئو هایی از زیبائی این شهر است.