مقداد: لزوم همبستگی ملت ها وقشر کارگر وبسیج کردن امکانات به هدف مقابله با اقدامات اقتصادی اجباری

حومه دمشق-سانا

سومین همایش سندیکاهای کارگری جهان برای حمایت از کارگران و ملت سوریه که در مجتمع گردشگری صحاری واقع در حومه دمشق برگزار می شود فعالیت های خود را ادامه داد وشرکت کنندگان بر لزوم همبستگی  ملت ها به هدف مبارزه با تروریسم ومقابله با دخالت امپریالیسم ومناقشات سلطه طلبی واعمال هژمونی به هدف بی ثباتی امنیت ملل ولطمه زدن به حاکمیت دولت ها را تاکید کرده اند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان دکتر فیصل مقداد در نطق خود در جریان انعقاد جلسه دوم همایش ضمن تاکید بر ضرورت همبستگی ملت ها وقشر کارگر وبسیج کردن امکانات به منظور مقابله با اقدامات اقتصادی اجباری تحمیل شده توسط مقامات آمریکا علیه دولت ها این ملل, وی از حمایت کارگران عرب وخارجی ونمایندگان آنان از مردم سوریه در نبرد خود علیه تروریسم تشکر وقدردانی کرد.

مقداد اشاه کرد که امپریالیسم از قرن گذشته تا الان دشمن ملت ها باقی مانده است تلاش ها آن برای تحریف افکار عمومی وگمراهی مردم به منظور عدم تحقق اهداف این ملت ها در مقابله با سلطه طلبی وزیاده خواهی متوقف نشده است.

مقدادر از تحولات خطرناکی که این روزها دارد صورت می گیرد هشدار داد وبیان داشت که این ها تحولات به دنبال نابودی مساله فلسطین از طریق انجام “معامله قرن” است

مقداد گفت هدف امپریالیسم از جنگ علیه سوریه تخریب ونابودی آن به عنوان قدرت مقاوم برنامه ها وتوطئه های آمریکا ورژیم صهیونیستی است.

ت/م- حسين