گروه گردشگری خارجی: تدمر یک میراث تاریخی انسانی باقی خواهد ماند

تدمر -سانا

یک گروه گردشگری متشکل از ملیت‌های مختلف  از جمله “انگلیس ، استرالیا ، نروژ ، آلمان ، سوئیس ، نیوزلند و کانادا “دیروز از شهر باستانی تدمر بازدید کرد تا از خسارات وارده به آثار تاریخی و باستانی آن ناشی از حملات گروه‌های تروریستی  مطلع شوند.

روبن از انگلیس در مصاحبه با خبرنگار سانا از اندوه عمیق خود را از ویرانی تعدادی از سایت های باستانی به دستان دشمنان بشریت ابراز کرد.

معلم سارة از نيوزلندا تاکید کرد که رونق باردیگر به شهر تدمر باز خواهد گشت چون هر کسی که تاریخ خوانده می‌داند که تدمردر برابر همه مهاجمان پایدار مانده است.