قیمت نفت افزایش یافت

سنگاپور-سانا

به علت خوش بینی در مورد کاهش تنش های آمریکا و چین و امید به اینکه هیچ یک از اقتصادهای بزرگ، محرک های اقتصادی برای دور کردن رکود اقتصادی احتمالی اجرا نخواهد کرد، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 8 سنت معادل 1.88 درصد افزایش به 59 دلار و 82 سنت رسید.

نفت برنت روز گذشته ۱.۸۸ درصد و نفت خام آمریکا ۲.۴۴ درصد افزایش ارزش را ثبت کرده بودند.