یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی تحت حمایت رژیم اشغالگر

قدس اشغالی -سانا

شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی صبح امروز مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند.

خبرگزاری فلسطین “وفا” گفت  : ده ها شهرک‌ نشین صهیونیست از باب المغاربه وارد مسجد الاقصی شدند و دست به اقداماتی تحریک آمیز در محوطه مسجد الاقصی زدند.

لازم به ذکر است که به طور روزانه شهرک نشینان به یورش هایشان به مسجد الاقصی وبا حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به هدف اعمال یک امر مبرم جهت یهودی سازی مسجد الاقصی وتحمیل قدرت رژیم اشغالگر ادامه می دهند.