تلاش رژیم ترکیه برای حمایت از گروه های تروریستی

ادلب – سانا

رژیم ترکیه همچنان از گروه های تروریستی فرو پاشیده در حومه ادلب حمایت نظامی می کند.

یک فیلم منتشر شده توسط رسانه ها نشان می دهد که نیروهای اشغالگر ترکیه حاضر در حومه استان های ادلب و حماه تانک های تروریست ها را در مناطق حضور نیروهای ترکیه پنهان می کنند.

نیروهای اشغالگر ترکیه در برخی از مناطق استان ادلب به بهانه توافق سوچی حضور دارند.

بر اساس مفاد توافق سوچی رژیم ترکیه باید گروه های تروریستی متحد خود را از منطقه کاهش تنش خارج کند.

فیلم منتشر شده توسط اسپوتنیک نشان می دهد که نیروهای اشغالگر ترکیه دو تانک متعلق به تروریست های گروه”جبهه النصره” را پنهان می کنند.