بازسازی جاده نمایشگاه بین المللی دمشق

دمشق – سانا

با نزدیک شدن زمان افتتاح نمایشگاه بین المللی دمشق، عملیات بازسازی جاده نمایشگاه بین المللی دمشق و فردوگاه و رنگ کردن پیاده روها همچنان ادامه دارد.

استاندار ریف دمشق امروز از فرایند بازسازی این جاده بازدید کرد و از تمام مقامات ذیربط در استانداری درخواست کرد تا تمام تلاش خود را جهت ارائه خدمات به بازدیدکنند گان نمایشگاه بین المللی دمشق به کار بگیرند.

از سوی دیگر مدیر اداره جاده های دمشق اعلام کرد که کارگاه های این اداره در حال بازسازی جاده ها هستند.