حضور سوریه در دومین گردهمایی کشورهای باستانی “آلای” در روسیه

ریازان- روسیه- سانا

سوریه وتعدادی از کشورهای عربی وخارجی در دومین گردهمای کشورهای باستانی برای شهرهای با قدمتی بیش از 500 سال که در شهر ریازان در جمهوری فدرال روسیه برگزار شده، شرکت کردند.

هیئت سوری شرکت کننده در این گردهمایی  به  شهر حلب وآثار باستانی آن وتلفات وارد شده به شهر قدیمی توسط گروه های تروریستی صحبت اشاره کرد، وتصاویر شهر قبل از تخریب توسط تروریست ها وبعد از آن به حضار ارائه داده شد.

حسين

 

شاهد أيضاً

تاکید شورای بین‌المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر بر مخالفت خود با تحریم های اقتصادی یک جانبه اعمال شده علیه سوریه

ژنو – سانا شورای بین ‌المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر ضمن تاکید …