گسترش دامنه تسلط ارتش بر حومه خان شیخون و ورود خسارات سنگین به تروریست ها “جبهه النصره”

ادلب-سانا

یگان های از ارتش عربی سوریه عملیات خود به اطراف مواضع حضور تروریست های “جبهه النصره” وگروه های متحد آن ها در حومه ادلب را ادامه داد ودامنه تسلط خود در حومه غربی خان شیخون وابسته به حومه جنوبی ادلب را پس از ورادن کردن خسارات سنگین به تروریست ها را گسترش داد.

خبرنگار سانا گفت: عملیات یگان های ارتش طی ساعت های گذشته به سوی استحکامات ومناطق حضور تروریست های “جبهه النصره” در مسیر کفریدون وصباغیه در حومه خان شیخون صورت گرفت وموجب نابودی تعدادی از تروریست ها وگریز بقیه شده است.

خبرنگار ضمن اشاره به حملات موشکی وتوپخانه ای یگان های ارتش علیه کفرسجنه ونقیر وکشته شدن تعدادی از تروریست ها گفت: اطلاعات میدانی از فروپاشی گروه های تروریست در عموم حومه جنوبی ادلب حکایت دارد

در اطراف شرق خان شیخون ودر محور تمانعه واقع در جومه جنوبی ادلب خبرنگار اشاره کرد که یگان های از ارتش یک سری عملیات دقیق علیه مواضع وخطوط امدادرسانی گروه های تروریستی را انجام داد وباعث ورود خسارات سنگین به آن ها شده است.

شاهد أيضاً

یمن: حمله متجاوز سعودی به استان حدیده

صنعاء-سانا جنگنده های متجاوز سعودی بامداد امروز در نقض مجدد آتش بس در استان حدیده، …