جبهه کار اسلامی در لبنان: سوریه نقش مؤثر در پیروزی در جنگ “ژوئیه 2006” دارد

بيروت-سانا

جبهه کار اسلامی در لبنان تاکید کرد که سوریه نقش مؤثر در پیروزی علیه رژیم صهیونیستی در جنگ “ژوئیه 2006” از طریق حمایت از محور مقاومت دارد.

این جبهه با صدور یک بیانیه توضیح داد: حمایت و پشتیبانی نظامی سوریه از محور مقاومت نقش مهمی در پیروزی محور مقاومت در جنگ ژوئیه بر تجاوز صهیونیستی ایفا، و از این نقش قدردانی کرد.