هلاکت و زخمی شدن تروریست ها  در کفر عین، خربه مرشد، منظار و تل عاس در حومه جنوبی ادلب