تاکید مجدد چین بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه

پکن-سانا

امروز چین مجدداً موضع خود را مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.

“هوآ چون‌اینگ” سخنگوی رسمی وزرات امور خارجه چین در پاسخ به سوالی پیرامون ایجاد منطقه به اصطلاح امن در سوریه گفت: چین به موضع دولت سوریه در این زمینه احترام می گذارد و معتقد به لزوم احترام و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.

هوآ چون‌اینگ تاکید کرد: طرف های ذیربط در جامعه بین المللی برای ایجاد شرایط حل و فصل سیاسی بحران در سوریه و جلوگیری افزودن از عناصر پیچیده تر به اوضاع، تلاش می کنند. “