تروریست ها یک خودروی بمب گذاری شده را در درب ورودی کارخانه های گاز در فرقلس در ریف حمص منفجر کردند و عناصر حفاظت مرتکبان این جرم را دستگیری کردند

ریف حمص- سانا

صبح امروز، عناصر حفاظت کارخانه های گاز در منطقۀ فرقلس در ریف شرقی حمص تلاش حملۀ تروریست ها را به کارخانه ها ناگام گذاشتند. وهمچنین تروریست ها یک خودروی بمب گذاری شده را منفجر کردند و خسارت مادی در درب ورودی وارد شد.

منبع نظامی به سانا گفت: تروریست های انتحاری که خودرو را منفجر کردند، دستگیری شدند.

شاهد أيضاً

شرکت کل ساخت راه آهن 65 درصد از پروژه اتصال شهرک صنعتی به ایستگاه حسیاء را تکمیل کرده است

دمشق-سانا کارگاه های فنی شرکت عمومی ساخت راه آهن در حال ادامه اجرای پروژه توسعه …