29 دسامبر 1940- هواپیماهای آلمانی لندن را بمباران می کند

دمشق- سانا

– هواپیماهای آلمانی لندن را بمباران می کند / 1940

– سازمان یهودی آرگون قتل عام را دربیت مقدس انجام می دهد / 1947

– صدور قانونی در بریتانیا که تبعیض جنسیتی در دستمزدها پایان می دهد / 1075

 – واسلاو هاول رئيس جمهور چکسلواکی انتخاب شد / 1989

 – گروه قاعده دو بمب در عدن، یمن منفجر کرد /1992

– رهبران خمرهای سرخ در کامبوج عذرخواهی را برای قتل عام در دورۀ هفتاد ارائه دادند /1998

– آتش بزرگ در منطقه تاریخی در میان لیما پایتخت پرو /2001

تولدهای امروز:

-امپراتریس امپراتوری روسیه الیزابت/ 1709

– گودیر، یک شیمیدان و مخترع آمریکا / 1800

مرگ و میر امروز:

– ابراهیم یازجی، زبان شناس، منتقد و نویسنده لبنانی / 1906

– ویلهلم مایباخ، تاجر و طراح اتومبیل آلمانی /1929

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..25 اکتبر 1971.. پیوستن جمهوری خلق چین به سازمان ملل متحد به عنوان عضو دایم در شورای امنیت

امروز در تاریخ 1936/  ایجاد محور ایتالیایی-آلمانی توسط بنیتو موسولینی و آدولف هیتلر . 1944/ …