شورای وزیران اوضاع خدمات وتوسعه در حلب ورفع مشکلات از مسیر برنامه ارتقا وتوسعه تمام حوزه ها را بررسی می کند

دمشق-سانا

شورای وزیران در جریان جلسه هفتگی خود امروز به رئاست نخست وزیر کشورمان مهندس عماد خمیس به مسایل پیگیری اوضاع خدمات وتوسعه در استان حلب واجرایی پروزه های مطرح شده ورفع مشکلات از مسیر برنامه دولت برای توسعه تمام حوزه ها در این شهر را مورد بحث وبررسی قرار داد.

شورای وزیران از مهندس حسین عرنونس وزیر منابع آبی ورئیس کمیته دولتی موظف به پیگیری روند عملی کردن طرح های دولتی در حلب به شرحی در موزد طرح های خدماتی به اتمام رسیده از زمان آزادسازی شهر از تروریسم که به 1216 طرح رسیده بود را استماع کرده اند. که در این مدت زمانی 3.3 میلیون متر مکعب آوار را منتقل شده است و15711 کارخانه صنعتی وفنی اغاز به کار کرده اند.

در جریان این جلسه بر تداوم روند ترمیم ونوسازی شهر حلب قدیمی وحفاظت از هویت فرهنگی وتاریخی شهر ودرخواست از وزارت کار و امور اجتماعی برای پیگیری مساله توسعه کار مردمی در استان تاکید شده است.

شاهد أيضاً

برآورد تولید 830 هزار تن زیتون و 150 هزار تن روغن زیتون در موسم کشاورزی اکنونی

دمشق-سانا مهندس عبدالمعين قضمانی مدیرکل اداره کشاورزی گفت: با توجه به شرایط مناسب آب و هوا …