شهرک تل شهاب در درعا به روایت تصویر

درعا -سانا

شهرک تل شهاب در 17 کیلومتری جنوب غرب درعا واقع‌ شده است‌‌