تاکید تجمع عربی اسلامی برای حمایت از گزینه مقاومت در مصر بر همبستگی با سوریه

قاهره -سانا 

شاخه مصری تجمع عربی اسلامی برای حمایت از گزینه مقاومت بار دیگر بر همبستگی با سوریه در مقابله با تروریسم تاکید کرد.

دکتر جمال زهران هماهنگ کننده تجمع عربی اسلامی برای حمایت از گزینه مقاومت در مصر در دیدار با  دکتر بسام درویش رئیس ماموریت سوریه در قاهره با دولت سوریه در مقابله با تروریسم ابراز همبستگی کرد و اشاره کرد  به روابط قوی و دوستانه بین دو ملت است.

اعضای تجمع عربی اسلامی برای حمایت از گزینه مقاومت به پیروزی‌های بزرگی ارتش عربی سوریه در مقابله با تروریسم بین الملل اشاره کردند و با دولت سوریه اعلام همپستگی کردند.