بازگشت برق به برخی روستاهای استان الحسکه

الحسکه – سانا

با تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان الحسکه، برق  به 20 روستا در این استان بازگشت.

انور العکله مدیر شرکت برق الحسکه با اعلام خبر فوق افزود: به دنبال آتش سوزی در اراضی کشاورزی شبکه برق برخی روستاهای استان الحسکه آسیب دید و قطع شد.

وی افزود: با تلاش كاركنان شركت توزيع نيروی برق استان الحسکه، برق به 20 روستا در این استان بازگشت.

شاهد أيضاً

تخریب خطوط انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” به شهر الحسکه بر اثر حمله رژیم ترکیه

الحسکه – سانا بر اثر حمله رژیم ترکیه با خمپاره ها به خط لوله انتقال …