اجرای عملیات تعمیر و بهینه سازی خط تغذیه کننده برق ایستگاه پمپاژ آب “علوک” در الحسکه

الحسکه – سانا

کارگران و کارشناسان شرکت برق رسانی حسکه تعمیر خط 20 کیلوولت که ایستگاه پمپاژ آب “علوک” در الحسکه را تغذیه می کند، به پایان رساندند.

مدیر  شرکت برق رسانی حسکه به خبرنگار سانا تاکید کرد: کارشناسان شرکت موفق به بازسازی و تعمیر خط انتقال برق 22 کیلو/وات که ایستگاه پمپاژ آب “علوک” در الحسکه را تغذیه می کند، شدند و فردا آب آشامیدنی از سمت ایستگاه آب علوک به روی شهر حسکه و حومه آن وصل می شود.