الجعفری: سوریه همچنان از شهروندان خود دفاع وبا تروریسم مبارزه خواهد کرد.. هیچ کشوری نمی تواند کنترل تروریست ها را در یکی از مناطق خود قبول کند+ویدیو

نیویورک-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری تاکید کرد که هیچ کشوری نمی تواند در حالی که تروریست ها یکی از مناطق خود را کنترل می کند ومردمش را به عنوان سپر انسانی می گیرند وشهروندان را در شهر ها وشهرک ها با موشک ها را هدف قرار می دهند، بیکار بایستد.

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری طی اجلاس شورای امنیت تاکید کرد که گزرارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره اوضاع سوریه به نفع ملت سوریه برنمی گردد بلکه یک تکراری برای اتهامات برخی کشورهای دشمن با سوریه است.

الجعفری افزود: بهبود وضعیت انسانی در سوریه نیاز به مقابله با دخالت های سیاسی واقتصادی ونظامی خارجی در امور سوریه.

الجعفری طی نشست شورای امنیت گفت: این گزارش بر اساس دیدگاه “اوچا” ومنابع باز آن نوشته شده است که قبلا برای خدمت برنامه های برخی کشورهای با قدرت در شورای امنیت به منظور توهین از تلاش های دولت سوریه سوء استفاده شده است.

دکتر الجعفری با تعجب پرسید: چرا جنایات انجام شده توسط “ائتلاف بین المللی” ونیروهای اشغالگر ترکیه وشبه نظامیان وگروه های تروریستی مزدور که در سوریه حضور دارند، از نویسندگان این گزارش هیچ توجهی نداشت؟ ومقصد صدها تروریست خارجی که از اردوگاه الهول خارج شدند؟ سرنوشت آنها چیست؟ وآیا از طریق ترکیه بار دیگر به سوریه برمی گردند؟

دکتر الجعفر تاکید کرد که ممکن است به دستاوردهای بیشتر در کار بشردوستانه بدست بیابیم در حالیکه برخی از شرکا در سازمان ملل متحد به تعهدات اصول بشر دوستانه به ویژه احترام به حااکمیت وبی طرفی وجلوگیری از سیاسی کردن اوضاع انسانی وهماهنگی کامل با دولت سوریه طرف اصلی در تامین نیارهای ملت سوریه، ایفا کنند.

الجعفری تاکید کرد که بحث در مورد هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان ویا ساختمان ها وزیر ساخت ها توسط دولت سوریه ومتحدان آن به سادگی اتهامات نادرست است وبی اساس است.

دکتر الجعفری بار دیگر تصریح کرد که سوریه همیشه برای کمک شهروندانش وتامین نیازهای خود وحمایت وپشتیبانی از آنها وبازسازی  مناطزق که با دست تروریسم تخریب شده بود، تلاش خواهد کرد.

نماینده دایم سوریه بر ضرورت پایان دادن حضور غیر قانونی نیروهای خارجی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه وترکیه از تمام اراضی جمهوری عربی سوریه تاکید کرد.

 

حسین

شاهد أيضاً

تجلیل از سوسن جلال به پاس نیم قرن فعالیت هنری

 دمشق – سانا دیروز 70 هنرمند نقاش با برگزاری نمایشگاهی در مرکز فرهنگی کفرسوسه در …