نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری طی اجلاس شورای امنیت: گزرارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره اوضاع سوریه به نفع ملت سوریه برنمی گردد بلکه یک تکراری برای اتهامات برخی کشورهای دشمن با سوریه میباشد

فوری-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری طی اجلاس شورای امنیت: گزرارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره اوضاع سوریه به نفع ملت سوریه برنمی گردد بلکه یک تکراری برای اتهامات برخی کشورهای دشمن با سوریه میباشد.

حسین

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: ثبت /47/ مورد ابتلا به ویروس کرونا وآمار کلی مبتلایان در کشور /4247/ می شو