معاون وزیر امور خارجه و مقیمان خارج به یک هیات از کوبا: سیاست های بی پروا دولت آمریکا یک تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی است

دمشق-سانا

ظهر امروز «ایمن سوسان»، معاون وزیر امور خارجه سوریه از «هورهی کویباس راموس» عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا و هیات همراه

معاون وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد که سیاست های بی پروا دولت آمریکا یک تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی است.

سوسان در مورد اوضاع و تحولات سوریه صحبت و اشاره کرد که مداخله های خارجی و حضور نیروهای خارجی غیر قانونی دلیل عمده ای تداوم بحران کنونی است.

وی افزود: سوریه برای مبارزه با تروریسم و پایان دادن به حضور نیروهای خارجی و حفظ حاکمیت سوریه و وحدت اراضی و ملت آن در حال تلاش است.

سوسان  در این دیدار تشکر و قدرانی از حمایت دولت کوبا از ملت سوریه در مبارزه با تروریسم و مخالفت سوریه با هرگونه تحریم های اقتصادی علیه کوبا را ابراز کرد.

راما