سفیر بلاروس در دمشق: مهمترین شرکت های بلاروسی در دوره ۶1 نمایشگاه بین المللی دمشق حضور خواهند داشت

دمشق – سانا

“حموده صباغ” رئیس پارلمان سوریه امروز با “یوری سالوکا” سفیر جمهوری بلاروس در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

صباغ در این دیدار با ابراز قدردانی از مواضع بلاروس نسبت به حمایت این کشور از ملت سوریه در برابر جنگ تروریستی، بر اهمیت روابط سوریه و بلاروس و ضرورت گسترش آن تاکید کرد.

صباغ همچنین به اهمیت تقویت روابط بین پارلمان سوریه و پارلمان بلاروس از طریق دیدارهای متقابل و کمیته دوستی پارلمانی سوریه و بلاروس، اشاره کرد.

“یوری سالوکا” سفیر جمهوری بلاروس در دمشق با اشاره به اهمیت عمل پارلمانی مشترک بین دو کشور، بر ادامه ایستادن کشورش در کنار سوریه در برابر تروریسم تاکید کرد.

“یوری سالوکا” پس از دیدار در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد که مهمترین شرکت های بلاروسی در دوره ۶1 نمایشگاه بین المللی دمشق حضور خواهند داشت.