کشف شبکه جاسوسی آمریکایی در ایران

تهران – سانا

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران از انهدام شبکه جاسوسی آمريکا در حوزه سایبری در عرصه بین المللی خبر داد.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات گفت: دستگاه اطلاعاتی ایران علاوه بر شناسایی و رصد فعالیت اعضای این شبکه در داخل بر فعالیت ماموران سازمان جاسوسی امریکا ” ‍CIA ” در دیگر کشور‌های جهان، اشراف کامل داشت و ضربه‌ای کامل و همه جانبه به این شبکه وارد کرد.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، حوزه‌های فعالیت این شبکه جاسوسی در ایران و دیگر کشور‌ها را نظامی، هسته‌ای، صنعتی، سایبری، اقتصادی و زیرساختی برشمرد و گفت: پس از کشف و انهدام این شبکه اطلاعاتی ” CIA “؛ شمار قابل توجهی از جاسوسان که کاملا آگاهانه با این سازمان همکاری می‌کردند شناسایی، بازداشت و به مراجع قضایی تحویل شدند و برخی نیز با ما همکاری کردند که ” احیا ” شدند.

وی از تهیه مستندات دقیق عملیاتی در فرایند کنترل افسران سیا و اعضای این شبکه جاسوسی و همچنین جزئیات فعالیت‌ها و اهدافشان خبر داد و وعده کرد: اخبار تکمیلی از جزئیات عملیات جدید وزارت اطلاعات در شناسایی و انهدام حلقه بازسازی شده شبکه جاسوسی حرفه‌ای امریکا در آینده نزدیک منتشر می‌شود.