خبرنگار سانا: گروه های تروریستی شهرک های الشیخ حدید و جلمه در حومه شمالی حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار دادند

خبرنگار سانا: گروه های تروریستی شهرک های الشیخ حدید و جلمه در حومه شمالی حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار دادند

شاهد أيضاً

حومه حماه: جراحت دو غیرنظامی بر اثر انفجار مین از بقایای تروریست ها

حماه-سانا بر اثر انفجار یک مین زمینی به جا مانده از تروریست ها در منطقه …