دکتر حمیشه، جایزه دانشجوی خارجی در دانشگاه های المان را کسب کرد

المان – سانا

دکتر سوری خلدون حمیشه که در دانشگاه های المان تحصیل می کرد ، جایزه هیئت المان برای تبادل علمی معروف بنام ” جایزه دانشجوی خارجی در دانشگاه های المانی ” را به دست آورد .

حمیشه گفت : من خوشحالم چون جایزه من نام سوریه را بالا برد و این جایزه به وطنم و رئیسم و ارتش سوریه و همه ملت مقاوم سوریه اهدا می کنم .