همایش ملی کیفیت : ایجاد چهارچوب جدیدی برای سیستم اداری

دمشق-سانا

وزیر توسعه اداری دکتر حسان نوری بر اهمیت کار و گذاشتن چهارچوب جدید وکیفیتدار اداری برای رساندن خدمات دولت به مردم تأکید کرد .

نوری در افتتاح همایش ملی کیفیتی که زیر عنوان ” اهمیت کیفیت در بازسازی “که درکتابخانه ملی اسد برگزار شده است گفت :وزارت توسعه اداری با وزارت علوم طرح ایجاد چارچوب جدید اداری را جستجو می کند.

وی به همکاری همه ادارات و مؤسسه ها و سازمان های اهلی در بهبود امکانات بشری دعوت کرد