تحویل محموله های گندم به سیلوهای دولتی

دمشق – سانا

موسسه عمومی غله وخدمات بازرگانی اعلام کرد: محموله های گندم به سیلوهای دولتی کشور تحویل و کرایه حمل آن نیز پرداخت شد.

یوسف قاسم مدیر کل موسسه عمومی غله وخدمات بازرگانی در گفتگو با خبرگزاری سانا از اختصاص 40 مرکز در کل کشور برای برای تحویل گندم از کشاورزان خبر و توضیح داد: کشاورزان که محصولشان را به سیلوهای دولتی تحویل دهند. کرایه حمل محموله را همزمان با وجه گندم دریافت خواهند کرد.

وی افزود: تا کنون بیش از 64 و 811 هزار تن گندم از کشاورزان در کل کشور به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون لیر خریداری شده است.