ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار دوستانه مقابل همتای ازبکستانی خود مشخص شد

تاشکند-سانا

اداره تیم ودستگاه فنی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز ترکیب تیم ملی دیدار دوستانه بین المللی با همتای ازبکستان را که در استادیوم ملی پایتخت ازبکستان تاشکند بزگرار می شود، اعلام کرد.

بر این اساس ابراهیم عالمه، عمرو میدانی، تامر حج محمد، موید عجمان، عمرو جنیات، احمد الاشقر،خالد المبیض، محمد مرمور، محمد المواس، محمد الواکد و احمد الاحمد  در این دیدار حضور خواهند داشت.