اهالی مناطق کفرهود و التریمسه در حومه حماه بر پایبندی خود به مبارزه با تروریسم تاکید کردند

https://youtu.be/OyyFvmPyeuE