بازیکن تنیس سوری ربیع سلیم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در ویتنام شرکت می کند

دمشق- سانا

بازیکن تیم ملی تنیس سوریه ربیع سلیم در مرحله اول ازقهرمانی آسیا که در نیم ماه آینده در ویتنام برگزار می شود، شرکت می کند.

ربیع سلیم ، بعداز اینکه در دو دوره مسابقات قهرمانی غرب آسیا، که در پایتخت لبنان “بیروت” برگزار شده، رتبه سوم احراز کرده، به مرحله اول مسابقات قهرمانی آسیا رسید

عضو اتحادیه بازی تنیس سوریه” وسیم زینیه” در بیانیه به سانا گفت:ربیع سلیم از طریق اردوگاه آموزشی در مرکز تنیس ملی تنیس در شهر ورزشی الفیحاء، خودشان برای شرکت در مسابقات آماده کرد، اقای وسیم اعتقاد دارد که بازیکن تنیس سوری ربیع سلیم بتواند به مرحله بعدی مسابقات قهرمانی آسیا برسد.

وسیم زینیه توضیح کرد که مشارکت بازیکن تنیس سوریه سلیم ربیع در مسابقات قهرمانی آسیا باعث افزایش وبهبود مهارت های فنی ایشان خواهد شد، همچنین فدراسیون تنیس سوریه در تمام برنامه ها وفعالیت ها خود، سعی دارد که تیم های ملی سوریه به سطح بالا برسند، وبتوانند در مسابقات منطقه ای، قاره ای وبین المللی شرکت ونتایج خوب احراز کنند.