تجربه پرورش ماهی به مرحله تولید رسید، انتظار دارد 100 تن ماهی تولید شود

اللاذقیه- سانا

مدیر اداره کل شیلات مهندس”محمد زین الدین” تاکید کرد که تجربه پرورش ماهی به مرحله تولید رسید،حجم تولید  برای هر فصل در این پروژه به 100 تن ماهی  می رسد، (موسسه اسکان نظامی) پروژه درمساحت 15هزارمتر مربع، وبا بودجه دولتی وکادرهای ملی متخصص اجرا کرد.