انتقاد ایران از سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قابل جنایات علیه غیرنظامیان

نيويورک-سانا

مجید تخت روانچی  نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد از سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال جنایات علیه غیرنظامیان گفت: برای حفاظت از غیرنظامیان در درگیری ها باید از برخورد مبتنی بر ملاحظات سیاسی خودداری کرد.

 نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد  در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: موارد متعددی وجود دارد که سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت در قبال جنایات علیه غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه سکوت اختیار کرده اند.

نماینده دائم ایران تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی در حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه، تصمیم گیری بر اساس ملاحظات سیاسی است.

تخت روانچی به برخی از این موارد همچون حملات هوائی آمریکا در افغانستان و حملات هوائی سعودی در یمن اشاره کرد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد ازسکون سازمان ملل وشورای امنیت از جنایات رژیم اشغالگر اسرائیلی علیه فلسطینیان ، اظهار کرد :مقابله نکردن با اینگونه جنایات، عاملان آنها را در کشتار بیشتر غیرنظامیان گستاخ تر کرده و موجب فرسایش مستمر احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه می شود که باید به آن پایان داد.