احزاب لبنانی: کشورهای حامی تروریسم در تلاش برای طولانی شدن جنگ سوریه هستند

بیروت -سانا 

احزاب و نیروهای ملی لبنان در عکار تاکید کردند کشورهای حامی تروریسم در تلاش برای طولانی شدن جنگ سوریه هستند.

احزاب و نیروهای ملی لبنان در عکار، ضمن بیانیه‌ای در حاشیه یک جلسه در دفتر مرکزی جنبش مردم لبنان  گفتند  که کشورهای حامی تروریسم در تلاش برای طولانی شدن جنگ سوریه هستند.

شرکت کنندگان درد این جلسه بر اهمیت حفظ هماهنگی ارتش و ملت و مقاومت برای آزادی مزارع شبعا و تلال کفرشوربا و روستای الغجر تاکید کردند.