شصت و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی دمشق به عنوان “از دمشق به جهان” خواهد بود