4 فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی هستند

قدس اشغالی-سانا

نظامیان صهیونیست با حمله گسترده به مسجد الاقصی 4 فلسطینی را در دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 4 فلسطینی را در جریان یورش مسجد الاقصی بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، نمازگزاران فلسطینی که آنجا حضور داشتند مورد حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفته و از مسجد بیرون رانده شدند و 4 نفر بازداشت گردیدند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.