رهاسازی آب سد های قنیطره برای آبیاری 5000  هکتار از ارضی زراعی

قنيطره – سانا

اداره منابع آبی قنیطره از از آغاز رهاسازی آب سد های این استان جهت آبیاری 5182 هکتار از ارضی زراعی این استان  خبر داد.

مدیر این اداره در مصاحبه با خبرنگار سانا اعلام کرد: حجم آب پشت سد های استان قنیطره به بیش از از 74 میلیون متر مکعب رسیده است و قرار است با آب این سد ها حدود 5182  هکتار از اراضی زراعی آبیاری شود.

در همین راستا رئیس انجمن کشاورزان قنیطره در مصاحبه با خبرنگار سانا گفت: بارش هاي اخير موجب بهبود وضع آبی و تامین آب مورد نیاز کشاورزان شد.