توزیع 360 کندوی عسل و لوازم آن در حمص

حمص-سانا

اتحادیه زنبورداران عرب با همکاری سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فاو) دیروز 360 کندوی زنبور عسل با لوازم جانبی بین میان 120 خانواده آسیب دیده از تروریسم در حمص توزیع کرد.

“مهندس ماهر الکردی” نماینده اتحادیه زنبورداران درسخنرانی به خبرنگار سانا اشاره کرد: کندوی زنبور عسل با لوازم جانبی بین میان 120 خانواده آسیب دیده از تروریسم در  روستا های و شهرک های “المخرم الفوقانی”، “السنکری”، “شین” ، “صویری”، “مسکنه”، “الاوراس” در حمص توزیع کرد.

 

نور جریش