مصطفی الفوعانی: طرح های آمریکا در سوریه و منطقه شکست خورده است

بیروت-سانا

“مصطفی الفوعانی” رئیس هیات اجرایی جنبش امل تاکید کرد: جولان زمین اشغال شده و بازگشت به سرزمین‌های اشغالی اجتناب ناپذیر است.

مصطفی الفوعانی در سخنرانی امروز در البقاع تاکید کرد که دستاوردهای سوریه در برابر تروریسم، برنامه های ایالات متحده و نهاد شغلی اسرائیل را در منطقه شکست خورده است و هدف از معامله قرن نابودی آرمان فلسطین است.

الفوعانی خواستار هماهنگی با سوریه شد تا بازگشت آورگان سوری به منازل خود در مناطق آزاد شده از تروریسم است.