آمادگی فلسطینیان برای مشارکت در جمعه «ماراتن بازگشت»

 قدس اشغالی – سانا

ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت پنجاه و نهمین راهپیمایی های بازگشت در مرزهای این منطقه هستند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، پنجاه و نهمین جمعه تظاهرات بازگشت امروز برگزار می شود، و ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای این منطقه هستند.

تظاهرات امروز تحت عنوان جمعه «ماراتن بازگشت» برگزار خواهد شد.

اين خبرگزاری نوشت: هیئت ملی برگزاری راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره اهالی نوار غزه را به شرکت در راهپیمایی های امروز تحت عنوان جمعه «ماراتن بازگشت» دعوت کرد.

این هیئت بر ادامه تظاهرات بازگشت و شکست محاصره تا زمان تحقق کامل اهداف آن تاکید کرد.

گفتنی است که تاکنون در این تظاهرات‌ها 305 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 30 هزار نفر دیگر زخمی شدند.