تخصیص یک میلیارد لیر برای ایجاد حدود 1000 پروژه تولید مواد غذایی روستایی

دمشق-سانا

اداره های دولتی به طور مداوم تلاش می کند از پروژه های تولیدی کوچک حمایت کند به ویژه در مناطق روستای که از درآمد پایین وقیمت مواد غذایی بالا رنج می برند.

در مرحله اول برنامه کشاورزی خانواده در بخش رویشی ودامداری راه اندازی شده ودر مرحله دوم پروژه های تولید مواد غذایی خانگی به منظور بهره مندی از ارزش افزوده تولید آغاز شد، با این سری پروژه های خانواده های روستایی می توانند درآمد اضافی برای افراد خود تامین کنند.

حسین

شاهد أيضاً

اهالی روستای الشیخ حدید در ریف حماه: تروریست ها عمدا محصولات کشاورزی خودمان را می سوزاند وبا محافظت مردان ارتش از ما در زمین خودمان خواهیم ماند

حماه-سانا اهالی روستای الشیخ حدید شمال شهر محرده در ریف حماه گفتند که گروه های …