پس از ریشه کنی تروریسم… خبرگزاری سانا  در قلعه مضیق وحمامیات با مبارزان ارتش حضور دارد+ویدیو

حما-سانا

پس از مرور چند روز از پاکسازی آن از تروریسم دوربین خبرگزاری سانا با مبارزان دلیر ارتش عربی سوریه حاضر در قلعه مضیق وحمامیات پس از بیرون راندن گروه های تروریستی که مدام مناطق ورستاهای امن در حومه غربی حما را گلوله باران می کردند حضور پیدا می کند.

خبرنگار سانا در حما گزارش داد که صحنه های تخریب وتعدادی کشته شدگان تروریست ها وبقایای خودروهای سنگین منهدم شده در پی انجام عملیات دقیق وضربتی علیه آن توسط ارتش عربی سوریه نشانگر شدت درگیرهای بین مبارزان ارتش وعناصر گروه های تروریستی است

قلعه مضیق که به عنوان مقر وپایگاه برای تروریست ها به کار می رفت امروز این منطقه واطرافش وتله های در محدوده آن را پاکسازی شده است.

همچنین حمامیات که گروه های تروریستی روی این منطقه حساب کرده بودند وتلاش های پی در پی به منظور نفوذ به سوی مناطق امن انجام می دادند امروز با ضربات وتکنیک های ارتش عربی عربی سوریه پاکسازی شده است.

دوربین سانا تعدادی زیادی از مخفیگاه های تروریست ها وتونل ها آن ها که به عنوان انباری تسلیحاتی استفاده می شد به تصویر کشید.