دهمین دوره پارلمان کشورمان افتتاح شد

دمشق – سانا

اولین جلسه دهمین دوره عادی از دوره قانون گذاری دوم پارلمان کشورمان امروز به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان و با حضور مهندس عماد خمیس نخست وزیر و تعدادی از وزیران تشکیل شد.

رئیس پارلمان کشورمان در سخنرانی خود در این اجلاس گفت: همگان چشم دوخته اند که این دوره سرشار از کار و دستاوردها باشد.

وی تاکید کرد: نقش قدرت های قانونگذاری و اجرایی در خدمت به وطن و شهروندان مکمل یکدیگر است.

رئیس پارلمان کشورمان به رزمندگان ارتش عربی سوریه که با تروریسم مقابله می کنند و به کارگران کشورمان نیز درود فرستاد.